Sportkongress M-V

OSPA-Arena Rostock Tschaikowskistraße 45, Rostock

PowerRobic® Masterclass auf dem Sportkongress M-V in Rostock.

BTB Gymwelt Convention

PowerRobic® Masterclass auf der BTB Gymwelt Convention in Karlsruhe.

Sportkongress M-V

OSPA-Arena Rostock Tschaikowskistraße 45, Rostock

PowerRobic® Masterclass auf dem Sportkongress M-V in Rostock.

Nach oben